Chính sách bảo mật

Privacy Policy

A: Định nghĩa thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, gồm ít nhất một trong những nội dung thông tin bao gồm Họ tên, , ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, thông tin tài khoản ngân hàng, v.v. Thông tin cá nhân cũng bao gồm các thông tin mang tính cá nhân khác như: Địa chỉ email, ID hội viên, mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng được sử dụng bởi một cá nhân cụ thể.
B: Phương pháp thu thập thông tin cá nhân
Khi đăng ký sử dụng dịch vụ này, người dùng cần cung cấp các thông tin có thể xác định danh tính cá nhân bao gồm họ tên, số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin bao gồm họ tên và địa chỉ điện tử của người dùng khi người dùng gửi câu hỏi hay viết ý kiến bình luận. Việc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng hoàn toàn là tự nguyện. Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin cá nhân thì có thể không sử dụng được dịch vụ của chúng tôi.
C: Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi như sau:
1. Để cung cấp và vận hành dịch vụ này
2. Để gửi hướng dẫn qua thư điện tử về dịch vụ này, và các thông tin liên quan đến các chức năng mới, cập nhật thông tin, chiến dịch, v.v. của dịch vụ này.
3. Để liên hệ với người dùng khi cần thiết như thông báo bảo trì, các thông báo quan trọng, v.v.
4. Để xác định và từ chối những hội viên đã vi phạm điều khoản sử dụng hoặc những người muốn sử dụng dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp hoặc không chính đáng.
5. Để cho phép hội viên xem thông tin đăng ký và thông tin sử dụng của mình
6. Để tính toán dữ liệu thống kê cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi
7. Để dùng cho mục đích liên quan đến các mục đích sử dụng trên sử dụng trên
D: Thay đổi mục đích, phạm vi sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong trường hợp nhận thấy hợp lý và có liên quan đến mục đích sử dụng trước đó. Ngoài ra, khi có thay đổi về mục đích sử dụng, công ty chúng tôi sẽ thông báo đến hội viên thông qua trang dịch vụ này bằng phương thức của công ty chúng tôi.
E: Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý trước đó của hội viên, trừ những trường hợp dưới đây (tuy nhiên, không bao gồm các trường hợp được chấp nhận bởi luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật khác):
1. Trường hợp sử dụng nhằm mục đích bảo vệ tài sản, thân thể, tính mạng con người, trường hợp khó để có được sự đồng ý của đương sự.
2. Trường hợp nếu xin sự đồng ý của đương sự sẽ làm ảnh hưởng đến việc hợp tác với cơ quan chính phủ hoặc người được cơ quan đó uỷ thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.
3. Khi người dùng đặt lịch. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp giới hạn ở tên, giới tính, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử.
F: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân, thời gian đình chỉ sử dụng
Công ty chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong ba năm kể từ khi người dùng sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra, việc đình chỉ sử dụng và xóa tài khoản được quy định như sau:
1. Trường hợp người dùng có yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc xoá tài khoản vì lý do thông tin cá nhân bị sử dụng với mục đích nằm ngoài phạm vi cho phép, hay thông tin cá nhân bị sử dụng với mục đích bất chính, công ty chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành điều tra.
2. Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng cần phải thực hiện đình chỉ sử dụng hoặc xoá tài khoản (dưới đây gọi là đình chỉ sử dụng v.v.) dựa trên kết quả điều tra của mục trên, chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ sử dụng Dịch vụ v.v.
G: Thay đổi chính sách bảo mật
Nội dung của chính sách này có thể thay đổi mà không cần thông báo cho hội viên, ngoại trừ các mục đặc biệt khác được quy định trong chính sách bảo mật này và các mục liên quan đến pháp luật. Ngoài ra, ngoại trừ trường hợp công ty chúng tôi có quy định khác, chính sách bảo mật đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.
H: Giải đáp thắc mắc
Mọi thắc mắc về chính sách bảo mật này vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.
Tên công ty: Công ty TNHH ENTRY VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex, số 01 phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân: Tsukuda Daisuke
Địa chỉ email: dtsukuda@entry-inc.jp