Câu hỏi thường gặp

FAQ

Công ty làm việc trong khung giờ nào?

Từ thứ 2 đến thứ 6, khung giờ 9 giờ đến 18 giờ

Ở công ty chỗ để xe máy không?

Công ty có chỗ để xe nhưng mất phí 12,000 VND

Có nhân viên nói được tiếng Nhật không?

Công ty có 3 người có thể nói tiếng Nhật, bao gồm cả người chịu trách nhiệm chuyên môn.