Thông tin

Company profile

01 Triết lý doanh nghiệp của ENTRY

Tầm nhìn

ENTRY luôn không ngừng nỗ lực cố gắng (TRY) thực hiện sứ mệnh kết nối người lao động với công việc (EN) 
Số lượng người lao động và doanh nghiệp đã được kết nối thành công là bằng chứng chứng minh sự cống hiến
của chúng tôi với xã hội, và đó cũng chính là giá trị của doanh nghiệp chúng tôi.

Nhiệm vụ

ENTRY luôn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định xã hội.
Ngoài ra, dựa trên triết lý doanh nghiệp, chúng tôi cũng tuân thủ năm nguyên tắc sau đây

03 Thông tin công ty ENTRY

04 Lịch sử công ty

2014

Giám đốc đại diện đương nhiệm - Ông  Teramoto  nhậm chức và chính thức bắt đầu hoạt động kinh doanh phái cử nhân sự ngắn hạn.

2016
Áp dụng sharejob - Dịch vụ web dành riêng 
cho worker 
2017

Áp dụng một dịch vụ chưa từng có trong lịch sử ngành phái cử nhân sự - Dịch vụ trả lương ngay trong vòng 24 giờ

2018

Ký kết thỏa thuận hợp tác với đại học Ngoại Thương Hồ Chí Minh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.

2019
Triển khai dịch vụ sharejob với mô hình CtoC
Ký kết thỏa thuận hợp tác với đại học Ngoại Ngữ, đại học Quốc Gia Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực toàn cầu.
2022
Triển khai nền tảng kết nối hoạt động thần tượng
Mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài - thành 
lập công ty ENTRY VIET NAM tại Việt Nam
2023


Dự định triển khai dịch vụ vệ sinh theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản sharejob